50045b_ed418c3fec66414485f7823a74d06622

Nanofactory er en underavdeling i Fjordforsk A/S, spesialisert i arbeid med nanomaterialer. Her utføres det modifiseringer av karbonnanorør, som organisk funksjonalisering, Diehls-Adler reaksjoner med multiveggede karbonnanorør og andre organisk kjemi modifiseringer av karbon nanomaterialer.