graphical-abstract

NANOMATERIALER:

NanoFactory tilbyr:

– TEM (transmisjonselektroskopi) avbildning nanomaterialer (1000,- pr bilde)

– Organiske reaksjoner med nanomaterialer

– Syntese av organiske nanomaterialer.

– Kjemisk analyse av nanomaterialers stabilitet, reaktivitet.

For detaljer send en forespørsel.


ORGANISK KJEMI:

NanoFactory tilbyr tjeneste-basert syntese av polymere og materialer.

– Liten skala syntese(1-500g).

For detaljer send en forespørsel.


ASSAYS:

In vivo assays av nanomaterialers toksisitet.

– Mikrobielle stammer benyttes for å bestemme toksisitet av materialer og forbindelser.

– Prøver av forbindelser og materialer testes for toksisitet i en tidsramme på 6-7 dager, avhengig av type assay. MICROTOX analysen, Polytox analyse, eller in-house metoder.

For detaljer send en forespørsel.


HPC-COMPUTING

Ved å anvende de mest moderne Linux-systemene, utfører Fjordforsk AS’s NanoFactory avdeling høy-ytelsesberegninger av nanomaterialer, nanopartikler, molekyler, proteiner i vann eller gass-fasesystemer.

– Molekylær dynamikk simuleringer av nanomaterialer.

– Molekylær dynamikk analyse av nanomaterial interaksjoner med biomaterialer .

– Molekylær dynamikk simuleringer og grensesnitt analyse av proteinsystemer.

– Kvantekjemiske beregninger av reaksjoner, kjemiske egenskaper, termodynamiske egenskaper og reaktivitet av molekylære forbindelser med SCM Amsterdam Density Functional gjennom Crunchyard eller kommersiell lisens på forespørsel.

For detaljer send en forespørsel.